C.C.JENSEN Filtration Equipment
(Tianjin) Co., Ltd.
Beijing Office:
Room 1606, Di Yang Tower
No. H2 Dongsanhuan Bei Lu
Chaoyang District
100027  Beijing
P.R. China

Tel.:           +86 10 6436 4838
Fax:           +86 10 8453 6326
E-Mail:      ccjensen.cn@cjc.dk